Un außerdämm hon ech kaa Geald Hetra Parziski, Rückershausen) - online-Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

     online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt
                         http://www.wittgensteiner-platt.de
                                              Hgg. von Dr. Peter Kickartz
Title
Direkt zum Seiteninhalt
Meine Website

Meine Website

On außerdäm hon ech kaa Geald.
Von Herta Parzinski, Rückershausen

Es eas je maesdens nedd so schee, hoedd ma beim Waert noch etwos steh,
trotzderm getts each wie ee hitterm Fall noch Leure,wie woell noch ewerall,
die sech aus sowos gornix mache,on schliesslech each noch drewwa lache.
Do woar bei ins en liewe Aale, sei gans Gesecht bestonn aus Faale,
hae tronk gern mol eens ewwarn Dorscht, on ass each gern ee vertel Worscht.
Beim Waert, do konn hae mool sei Zeche,so em de Letzte rem net blaeche.
De Waert de doechd sech nix dobei, die Dooge braengt haes scho vorbei.
Doch aus dae Dooge wurre Woche, hoedd dae es Zipperlein een Knoche?
Da Gast kemmt nedd, on nedd des Gaeald. Wos getts fer Maensche off da Welt?

Da Waert zaeahlt, wos hae eegenomme, on sieht des Wegs da Ludwig komme.
Da Ludwig weall vorbei om Haus, awwa da Waert de bibbt zum Fensta raus,
on rifft: "Hae, Ludwig komm doch mol eewe ree, du hoesd vo neulech noch wos steh!
Do saeht da Ludwig ganz manierlech: "Dos eas awwa onadierlech,
troenks sealwat,etz weall ech offs Feald,
on auserdeam honn ech ka Geald!"
Title
Imressum:

Dr. Peter Kickartz, 57319 Bad Berleburg - Hemschlar, Hof Rinthersbach. Postalisch: 52074 Aachen, Hans Böckler - Allee 3
Zurück zum Seiteninhalt