Wies mer als Chräsbeemche ers ergange (Hans Wied) - online-Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

     online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt
                         http://www.wittgensteiner-platt.de
                                              Hgg. von Dr. Peter Kickartz
Title
Direkt zum Seiteninhalt
Meine Website

Meine Website

Hans Wied
Wie's mer als Chreastbaemche ergange ers !

Ech woar mol e Baemche em diefe Waald,
erscht kerzlech geplaanzt, noch goar net so aalt,
ma brochte mech each net lange ze suche,
ech staan ganz dohne bei ner decke Buche!"
"Vellecht ers mehr doas zum Verhaengnis woarn
basst off, ech verzeahns och etze ganz vo voarn.

Em Dezember, wenn da Schnie faellt, on es ers rechtig kaalt,
werds off amol ganz wahne waejelech em Waald.
Ma sieht se, met de Aexte on Seje remstronze,
met de Baeme derch de Schnaese komme gedonze.

Es sei noch kaa vier Woche vergange,
do kom aener met na Axt on woll mech lange.
Erscht doocht ech, hae werre en annre nomme,
doch herno erre werrer no mer gekomme.
Hae mosterte mech vo alle Seire ob,
on zesselte da Schnie vo mein Aeste rob,
hob schwinne sei Axt, on schlug dreimol zu,
Saeht "fertech gesucht, etz hon ech Ruh!"
Do hatte mech noch met nem Straang emweckelt
on baes zem Owed em Waald versteckelt.
Mer woar zumure, ech kaas net beschreiwe.
wos werd dae Kerle woell et met mehr treiwe?

Ech hats koum gedoocht, do kome scho oh,
no erres passiert, etz sei ech droh!
Hae bonn mech offs Auto fuhr los o weh,
machts gutt, ehr Baeme em Waald, ade!


Endlech woarn ma ogekomme, hat ma mech da losgebonne,
on ee ne großes Haus gebroocht, ech hat ma dos doch glech gedoocht.
Ee de Aecke neawern Owe
koom ech ee de gurre Stowwe.
Of jedem Aestche staan e Kerze,
wenn die mol oo sei, kaan ech schwerze.
Behange met Aeppen, Lametta on Perle,
ech derft net mieh en Waald beim herrle.
Ech kraeg each noch Schnie awwer net wie em Waald,
hae worre gesprueht on woar each net kaalt.
Oenger ma loge e verle Paeckcer,
Nesse, Plaetzcher on Botterwaeckcher.
On em mech rem do worre gesonge,
em Chor "Es ist ein Ros entspronge!"
Kurzum, ech woar scho da Mettelpunkt
on fiehlte mech wohl e all dem Prunk.

Doch of amol passiertes,  ech worre herforde,
ech kom ma ver wie e Schooff, wos ma schoorte.
Mei Perle worre werrer obgereaasse
on de Aeppen vom Baeme hat ma gegaeasse.

Es Chrestdoogsseange ers each vorbei,
ech fiens scho, des Eanne ers noh, owei!
Ver Angste, dass se ma noch alles hoelle
trotten so langsam each de Noelle.

Haure hon se sogoar de Frechheit beseasse
on mech em hohe Boge aus dem Fernster geschmeasse.
Etz lej ech hie on ka nur noch traeme
vom Waald, da Buche on de Daennebaeme.

(Veroeffentlicht in: Wiittgenstein. Blaetter des Wittgensteiner Heimatvereines e.V. Jg. 68 (1980), Bd. 44,S. 151)
Title
Imressum:

Dr. Peter Kickartz, 57319 Bad Berleburg - Hemschlar, Hof Rinthersbach. Postalisch: 52074 Aachen, Hans Böckler - Allee 3
Zurück zum Seiteninhalt